Jag har mottagit en TicketFast/e-biljett utskriven på ett A4. Ger detta inträde till evenemanget?

Följ
Powered by Zendesk